Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη των ΕΛΤΑ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού [αναλυτικά]


Σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τις «δυνάμεις» του σε προσωπικό και με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του η Διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει στις αρχές... του 2017 σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ...

Τα ΕΛΤΑ μπαίνουν δυναμικά πλέον και σε νέες αγορές όπως αυτή της ενέργειας ενώ θα καλύψουν και κενά στην εξυπηρέτηση ομάδων πολιτών, όπως οι συνταξιούχοι. Όλα τα παραπάνω συνιστούν ανάγκη την επιπλέον στελέχωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Με τις προσλήψεις αυτές στόχος της Διοίκησης είναι να απεμπλακεί από την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών από εταιρείες με «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές της ανάγκες και να ενισχύσει και πάλι την διαχρονική αξία της σχέσης με τον «προσωπικό» ταχυδρόμο.

Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στα ΕΛΤΑ ήταν πριν από δέκα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο η εταιρεία καταφεύγει στη λύση της απασχόλησης εποχικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται κατά περιόδους. Το υπάρχον προσωπικό που εργάζεται στα Ταχυδρομεία δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες που ανακύπτουν, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 52 έτη.

Ήδη από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στις 13.06.2016 έχει ανάψει το «πράσινο φως» για έγκριση των προσλήψεων.

Βαρύτητα θα δοθεί σε παραγωγικές ειδικότητες με τις ειδικότητες των ταχυδρόμων και εσωτερικής εκμετάλλευσης να έχουν την «μερίδα του λέοντος» με πάνω από το 70% των προσλήψεων.

Η σχετική απόφαση προβλέπει προσλήψεις:
250 Ταχυδρόμων
215 Εσωτερικής εκμετάλλευσης
25 Διοικητικών στις ειδικότητες:
– Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15
– Τεχνικών- Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3
– Πληροφορικής 7 25 Οδηγών 15 Διαμετακομιστών

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΣΟΧ 33/2016
(111 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: Ψ97ΔΟΡΡ2-Β4Ψ

ΣΟΧ 35/2016
(76 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: 7ΒΨΟΡΡ2-ΗΑ0

ΣΟΧ 36/2016
(42 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: 6ΦΝΥΟΡΡ2-Μ1Γ
(5 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Κ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: Ψ0Ω9ΟΡΡ2-6ΝΗ

ΣΟΧ 38/2016
(13 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΔΑ:70ΛΕΟΡΡ2-ΣΜ2

ΣΟΧ 40/2016
(1 ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΑΔΑ:ΩΥ9ΨΟΡΡ2-7ΙΨ
ΣΟΧ 40/2016
(1 ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ν.ΞΑΝΘΗΣ)
ΑΔΑ:64ΜΠΟΡΡ2-Ψ31

ΣΟΧ 37/2016
(12 ΟΔΗΓΟΙ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: ΩΚΩ4ΟΡΡ2-ΜΝ1

ΣΟΧ 47/2016
(5 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΟΡΡ2-ΧΕ3
(2 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΔΑ: ΩΘ4ΤΟΡΡ2-6ΝΓ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Κ.ΚΑΤ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 305 : ΑΔΑ: ΩΔΣΓΟΡΡ2-7ΚΦ

ΚΑΤ.ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 307: ΑΔΑ:ΩΡΩΓΟΡΡ2-445

Μ.Δ ΧΑΝΙΩΝ:ΚΩΔΙΚΟΣ 306: ΑΔΑ: 7Δ64ΟΡΡ2-0ΑΖ

ΣΟΧ/45 Νομός Λασιθίου
κωδικός 304
Κατάστημα Νεάπολης
ΑΔΑ:ΩΠΒΛΟΡΡ2-ΑΑΙ

ΣΟΧ39/2016
(Κ.Θ. 102) ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΞΡΟΡΡ2-ΜΝΗ

(Κ.Θ. 103) Εσ. Εκμετάλλευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΣ0ΟΡΡ2-Ζ2Γ

(Κ.Θ. 104) ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7Ω1ΣΟΡΡ2-589
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.