Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Τι σχεδιάζει ο Σαββίδης με το κανάλι; Τι γίνεται με την Dimera;


Ερωτήματα γεννά το business plan της εταιρείας Dimera, πρώτης επιλαχούσας στον διαγωνισμό εκχώρησης των τηλεοπτικών αδειών μετά την έκπτωση της εταιρείας Ιωάννης-Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας...Κι αυτό, γιατί με βάση τα όσα προβλέπει, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ο επιχειρηματίας θα πληρώσει την επόμενη τριετία τόσα χρήματα ώστε ακόμη και μέχρι το 2026 δεν θα έχει αποσβέσει την επένδυση!

Ειδικότερα, στο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται ότι το κανάλι θα είναι ζημιογόνο τα πρώτα τρία χρόνια και ότι θα έχει κέρδη από το 2019 και μετά. Στην τριετία 2016-2018 το κανάλι θα εμφανίσει ζημίες ύψους 50,6 εκατ. ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν τα 61,5 εκατ. ευρώ της άδειας, τότε ο επιχειρηματίας θα έχει ξοδέψει περισσότερο από 110 εκατ. ευρώ μέχρι το 2019.

Από τη χρονιά εκείνη, το κανάλι θα έχει κέρδη. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τότε τα κέρδη θα ανέλθουν σε 6,4 εκατ. ευρώ και από το 2020 μέχρι και το 2026 θα είναι σταθερά στα 12,3 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Ακόμη και αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι τα κέρδη του καναλιού παραμένουν απολύτως σταθερά για επτά συνεχόμενα έτη, χωρίς καν να υπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού, τότε η επιχείρηση θα έχει πετύχει την επόμενη δεκαετία κέρδη ύψους 92,4 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, ο επιχειρηματίας, μετά μία δεκαετή επιχειρηματική δραστηριότητα, θα συνεχίσει να έχει ζημία περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται η απασχόληση συνολικά 266 τεχνικών και παραγωγών προγράμματος. Η ετήσια δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί ανέρχεται σε 4,38 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά μέσο όρο 1.176 ευρώ έκαστος τον μήνα. Το ποσό περιλαμβάνει και τις εργοδοτικές εισφορές, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεικτές αποδοχές των εργαζομένων κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 940 ευρώ.

Το ποσό θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλό όταν σήμερα ο αντίστοιχος μέσος όρος με βάση τις ΣΣΕ ανέρχεται σε 1.500 έως 1.800 ευρώ. Οι περισσότεροι που διεκδίκησαν άδειες έχουν βάλει μέσο κόστος μισθοδοσίας περίπου 1.400 έως 1.500 ευρώ.

Ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης εμφανίζεται όμως «πιο ανεκτικός» στην παραγωγή προγράμματος. Το business plan προβλέπει ετήσιες δαπάνες 38,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή ειδησεογραφικού, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παραγωγή μιας σατιρικής εκπομπής με κόστος 45.000 ευρώ ανά ώρα και πολύωρα ντοκιμαντέρ με κόστος παραγωγής 20.000 ευρώ ανά ώρα.

Επίσης, το πρόγραμμα προβλέπει 1.400 ώρες ειδήσεων ετησίως με κόστος 4.500 ευρώ ανά ώρα. Τα κόστη αυτά, παρόλο που δεν είναι απαγορευτικά, εντούτοις θεωρούνται πολύ υψηλά ακόμη και για τα σημερινά επίπεδα.

Παράδοξο

Στην προσφορά της Dimera υπάρχει ακόμη ένα παράδοξο. Το παράβολο συμμετοχής στον διαγωνισμό, αξίας 30.000 ευρώ, το εξέδωσε, όχι ως όφειλε η αδειούχος εταιρεία, Dimera Media Investments Ltd, αλλά η μητρική εταιρεία της Dimera Ltd. Η κίνηση αυτή αποδίδεται είτε σε λάθος είτε σε προχειρότητα της αδειούχου εταιρείας. Αν και δεν συνιστά κεφαλαιώδους σημασίας παραβίαση, όπως π.χ. συνέβη με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας Καλογρίτσα, εντούτοις σε μια κλασική τυπολατρική διαδικασία, από εκείνες που ακολουθούνται στον δημόσιο τομέα, η προσφορά της εταιρείας θα μπορούσε ακόμα και να αποκλειστεί.

Το πιο σημαντικό όμως για την αποδοχή της προσφοράς της Dimera είναι η παραδοχή του ίδιου του επιχειρηματία, ότι ανέβαζε την τιμή των αδειών χωρίς ο ίδιος να έχει πρόθεση να αναλάβει μία εξ αυτών.

Και παρά τα όσα αναφέρει σήμερα, περί άμεσης ετοιμότητας για την καταβολή των 20 εκατ. ευρώ, ο ίδιος λειτούργησε περίπου σαν «λαγός», χαρακτηρίζοντας τα τιμήματα αυτά πολύ υψηλά. Επίσης, «χρέωσε» υπερθεματιστή με περίπου 13 εκατ. ευρώ, χωρίς καν να υποβάλει τελικά προσφορά.

Το θέμα αυτό αναμένεται σύντομα να απασχολήσει κυρίως νομικούς. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι δεν υπέβαλε προσφορά θα φτάσει στα δικαστήρια, αφού σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης «η μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού» επισύρει την κύρωση του αποκλεισμού (παρ. 3.3.1). Επίσης, «σε καμία περίπτωση στο Στάδιο 2 δεν επιτρέπεται η υποβολή κλειστής προσφοράς χαμηλότερης ή ισόποσης από αυτή που έχει υποβληθεί από τον ίδιο συμμετέχοντα στον προηγούμενο γύρο» (παρ. 7.4.6.). Και παρόλο που σε άλλο σημείο της διακήρυξης (παρ. 7. 3.1.9) αναφέρεται ότι όποιος δεν υποβάλει προσφορά «τεκμαίρεται» ότι ισχύει η αμέσως προηγούμενη, εντούτοις οι συγκεκριμένες διατυπώσεις της προκήρυξης θα εγείρουν σειρά νομικών προσφυγών κατά της προσφοράς της Dimera.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.