Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

30 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης [δικαιολογητικά]


Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της οποίας θα προσληφθούν 30 φύλακες- προσωπικό ασφαλείας για την φύλαξη του μουσείου...Ήδη, όπως αναφέρει το e-dimosio, το ΑΣΕΠ άναψε το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσουν οι προσλήψεις.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:
1. Μία απλή αίτηση υποβολής υποψηφιότητας του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης αναγραφόμενο θέμα της αίτησης : «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Μουσείο Ακρόπολης», με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη του ως φυλακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας με βάση την παρούσα ανακοίνωση του Μουσείου Ακρόπολης.
2. Απλό φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο (όπως ζητείται κατά τα ανωτέρω βλ. Α7).
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86.

Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ε.Ε.
2. Να έχουν ηλικία από 18-45 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1967 μέχρι 1994.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση).
4. Να είναι υγιείς.
5. Να κατέχουν απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο.
6. Να διαθέτουν μόνιμη κατοικία εντός του Δήμου Αθηναίων είτε σε Δήμο της αιρετής Περιφέρειας Αττικής.
7. Να διαθέτουν τίτλους ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν άριστο επίπεδο γνώσης στην αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.