Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης πρατηρίων καυσίμων


Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών με το οποίο επανακαθορίζονται οι όροι ίδρυσης, ενώ...


 εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με κοινοτική οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας, ίδρυσης, λειτουργίας και αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας για πρατήριο υγρών καυσίμων, πρατήριο υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, ενώ επικαιροποιούνται και τα σχετικά παράβολα.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για την καταλληλότητα θέσης οικοπέδου ή γηπέδου σχετικά με την ίδρυση των εν λόγω πρατηρίων, θα υποβάλλεται εφεξής υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού αντί της αυτοψίας που έπρεπε να πραγματοποιηθεί με το υφιστάμενο καθεστώς και της απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πρατηρίων ή της έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου.
Επιπλέον, ορίζεται η επιβολή πειθαρχικής ποινής με χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές 3 μηνών στην περίπτωση μη διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης από τις αρμόδιες Αρχές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Με το νομοσχέδιο καταργείται επίσης η υποχρέωση υποβολής προϋπολογισμού δαπάνης έργου καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων παραστατικών σχετικά με την αμοιβή μελέτης των μηχανικών και των εισφορών αυτών προς τα αρμόδια δημόσια ταμεία, μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων. Λαμβάνεται δε μέριμνα για την περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων εντός της οριζόμενης ακτίνας από τα πρατήρια.
Παράλληλα, καταργούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, καθώς η διάρκεια της άδειας μετατρέπεται πλέον σε αορίστου χρόνου από 10ετούς διάρκειας.
Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και άλλα θέματα σχετικά με τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, όπως:
- επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων και υγραερίου σε οχήματα
- επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους
- καταργείται η υποχρέωση της τήρησης απόστασης τουλάχιστον 10 μέτρων μεταξύ των συσκευών διανομής υγραερίου και αντλιών βενζίνης – πετρελαίου για μικτά πρατήρια
- επιτρέπεται επ’ αόριστον και μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2017 – που αποτελούσε καταληκτική ημερομηνία - η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις.
Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο και ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και εν γένει τα υγρά καύσιμα, ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.