Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΟΟΣΑ για κανάλια στην Ελλάδα: Πρέπει να γίνει ότι και στην Ε.Ε.


Διαρθρωτικές αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες σε Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΜΜΕ, Χονδρεμπόριο, Φάρμακα και Κατασκευές προτείνει ο διεθνής οργανισμός - «Η βελτίωση του ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία στην Ελλάδα», υπογραμμίζει ο Άνχελ Γκουρία...Άρση των περισσότερων εκ των κανονισμών οι οποίοι ισχύουν και ουσιαστικά περιορίζουν τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό στη χώρα μας, ζητά ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του υπό τον τίτλο «Αξιολόγηση των Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για έκθεση η οποία έγινε σε συνεργασία με τον υπ. Οικονομίας, όταν υπουργός ήταν ο κ. Γ. Σταθάκης και όπως τονίζει στο εισαγωγικό σημείωμα ο επικεφαλής του οργανισμού, Άνχελ Γκουρία «η βελτίωση του ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία στην Ελλάδα. Η υλοποίηση των συστάσεων του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να συμβάλει στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που στοχεύουν στην επαναφορά της οικονομίας σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης».

Η έκθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο του Έργου «Αξιολόγηση συνθηκών ανταγωνισμού στην ελληνική νομοθεσία», μιας ανεξάρτητης μελέτης που ζήτησε η Ελληνική Κυβέρνηση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πρόσφατη αξιολόγηση αποτελεί την τρίτη στη σειρά εκ μέρους του ΟΟΣΑ και καλύπτει πέντε κλάδους: το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις κατασκευές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το χονδρεμπόριο και μια σειρά από υποτομείς της μεταποίησης όπως τα χημικά προϊόντα και τα φάρμακα. Στο σύνολό τους, οι κλάδοι αυτοί αντιστοιχούν στο 11,2% του ελληνικού ΑΕΠ και το 16,7% της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Η Έκθεση εντοπίζει 356 ρυθμιστικούς φραγμούς, μεταξύ άλλων όσων έχει ήδη αρχίσει να καταργεί η κυβέρνηση. Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής:

Χονδρεμπόριο

Κατάργηση των φραγμών εισόδου στην αγορά όπως όσων περιλαμβάνονται στις αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης για το χονδρεμπόριο καυσίμων. Ενθάρρυνση μεγαλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ των χονδρεμπόρων μέσω της αναθεώρησης των κανονισμών για τις αποκλειστικές συμβάσεις μεταξύ χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών καυσίμων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από την νόμιμα προβλεπόμενη στους όρους της σύμβασης.

Κατασκευές

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στα μητρώα, υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η απλούστευση, ο εξορθολογισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών θα άρουν την ανασφάλεια δικαίου και θα καταργήσουν το κόστος συμμόρφωσης, θα διασφαλίσουν καλύτερη εξυπηρέτηση από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίοι βασίζονται σε αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες διαδικασίες, θα εξισώσουν τους όρους ανταγωνισμού με τους μη εγχώριους παρόχους και θα τονώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές. Με αυτό τον τρόπο, θα καταργηθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη του κλάδου.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Οι κανονισμοί που διέπουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες για τα τέλη αδειοδότησης, την εταιρική δομή και την πολλαπλή ιδιοκτησία διαφορετικών μέσων που διέπουν τη συνδρομητική τηλεόραση. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο ορισμός των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της ΕΕ.

Φάρμακα

Οι κανόνες θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα γενόσημα φάρμακα θα είναι ακόμη φθηνότερα από ό,τι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Κάτι τέτοιο θα διευρύνει τα περιθώρια ανταγωνισμού και θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων στην αγορά. Η έκθεση τονίζει ότι μελέτες του ΟΟΣΑ έδειξαν ότι οι κλάδοι στους οποίους υπάρχει εντονότερος ανταγωνισμός παρουσιάζουν εν γένει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας. Τα οφέλη από τον ανταγωνισμό περιλαμβάνουν τη μείωση των τιμών καταναλωτή, τη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές, την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία. Η βελτίωση του επιχειρηματικού ανταγωνισμού συγκαταλέγεται σε μια πληθώρα κλάδων στους οποίους ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και θα βελτιώσουν την ευημερία. Το έργο αυτό πραγματοποιείται βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν το Μάρτιο του 2015 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurría.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.