Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Αύξηση στη ζήτηση δανείων στην Ευρωζώνη από επιχειρήσεις και νοικοκυριά


H ζήτηση δανείων στο σύνολο της Ευρωζώνης από επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες στο τρίτο τρίμηνο του 2016, λόγω κυρίως των...


 χαμηλών επιτοκίων και των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Euro Area Bank Lending Survey).
Οι πιστωτικοί κανόνες των τραπεζών της Ευρωζώνης παρέμειναν σταθεροί, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, όσον αφορά τις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις, ενώ χαλάρωσαν για τα δάνεια σε νοικοκυριά. Οι όροι χορήγησης των νέων δανείων στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συνέχισαν να χαλαρώνουν, λόγω κυρίως της μείωσης των επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών.
Η πρόσβαση των τραπεζών της Ευρωζώνης σε λιανικές πηγές χρηματοδότησης βελτιώθηκε, όπως επίσης και η πρόσβασή τους στις αγορές ομολόγων και τιτλοποιημένων δανείων, ενώ επιδεινώθηκε η πρόσβασή τους στις αγορές χρήματος.
Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν την πρόσθετη ρευστότητα από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ (asset purchase programme, APP) για τη χορήγηση δανείων, την αναχρηματοδότησή τους και, σε μικρότερο βαθμό, την αγορά στοιχείων ενεργητικού. Η επίδραση του APP συνέχισε να είναι πιο έντονη στη χαλάρωση των όρων δανεισμού παρά στη χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων.
Παράλληλα, οι τράπεζες σημείωσαν περαιτέρω αρνητική επίπτωση του APP στην κερδοφορία τους, λόγω του αποτελέσματος που είχε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριό τους.
Το αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ είχε περαιτέρω θετική επίδραση στον όγκο χορηγήσεων δανείων και αρνητική επίδραση στα (επιτοκιακά) περιθώρια των δανείων, αλλά οι τράπεζες εκτιμούν ότι είχε συνολικά αρνητική επίπτωση στα καθαρά έσοδά τους από τόκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.