Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έφεραν σην Βουλή... βράδυ αιφνιδιαστικά το πρώτο πακέτο μέτρων! [αναλυτικά]


Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ αιφνιδιαστικά νομοσχέδιο με το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων για την δεύτερη αξιολόγηση....Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αφορά κυρίως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο ωστόσο κρέμεται ως «ουρά» πλήθος άλλων διατάξεων βάσει της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας - και ο νέος νόμος, σύμφωνα με τη στόχευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, είναι να αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί σταδιακά στο νέο καθεστώς «γνωστοποίησης» μέχρι το 2018.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίησή της.

Σύστημα Αδειοδότησης

Για την αδειοδότηση, με βάση το νέο νομοσχέδιο απαιτείται η «γνωστοποίηση» για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό, καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Εργαλεία Αδειοδότησης

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα, με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση/έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων), καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης.

Η εκ των υστέρων εποπτεία, προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, καταργούνται όλες οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν - και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Τι προβλέπεται για τους κλάδους

Τρόφιμα και ποτά

- Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «γνωστοποίηση».

- Κατάργηση της βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

- Κατάργηση της άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάστασή της από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης. -Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται, εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής - εμφιάλωσης νερού.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

- Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης, με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική υπηρεσία. - Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «γνωστοποίηση» χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

-Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάστασή της από γνωστοποίηση.

-Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Τουριστικά Καταλύματα

-Μέχρι τις 30/09/2017, χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς «γνωστοποίησης».

-Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).

-Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο - αντικατάσταση με αποδεικτικό.

-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.

-Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.