Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας οι μισοί οργανισμοί του Δημοσίου


Σε ημιθανή κατάσταση λειτουργίας και απόδοσης βρίσκονται σχεδόν οι μισοί Οργανισμοί ή φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με έκθεση ελέγχου που...


 κατατέθηκε χθες ως συνοδευτικό έγγραφο στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν και για αυτό απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις.
Στους φορείς ή Οργανισμούς του Δημοσίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ολικώς ή μερικώς υπολειτουργούντες περιλαμβάνονται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΤ, ο ΟΚΑΝΑ κλπ ,ενώ οι έλεγχοι έγιναν δειγματοληπτικά σε 37 φορείς του Δημοσίου που αποτελούν ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ, Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ.
Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου στο 46% των φορέων (17 τον αριθμό) εντοπίστηκαν πλήθος προβλημάτων που αφορούσαν την διαφανή διαχείριση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη διενέργεια προμηθειών, θέματα προσλήψεων προσωπικού, έλλειψη άσκησης των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων τους, έλλειψη ουσιαστικής στελέχωσης των υπηρεσιών και καταβολή ποσών σε τρίτους τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Μάλιστα όπως αναφέρεται, η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των ίδιων των φορέων ξεπερνά το 1 εκ.ευρώ και εκτός των συστάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου ζητείται ο καταλογισμός σε βάρος των φορέων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αλλά και η μείωση των πιστώσεων που λαμβάνουν ετησίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.