Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

«Όμηροι» του Δημοσίου όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν


Νέα μέτρα για την επιτάχυνση της είσπραξης των χρεών προς το Δημόσιο λαμβάνει η ΓΓΔΕ...Με νέα εγκύκλιό της αποφάσισε να «παγώσει» για μια δεκαετία τα περιουσιακά στοιχεία, τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών με χρέη προς το Δημόσιο που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, αρχικά οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών ώστε να διαχωρίσουν σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται πλέον σε 92 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση που ο ενδελεχής έλεγχος σε θυρίδες, λογαριασμούς και εισοδήματα αποδώσει καρπούς τότε θα προχωρούν άμεσα οι κατασχέσεις. Υπολογίζεται ότι εισπράξιμα χρέη ανέρχονται σε περίπου 15 δισ. ευρώ.

Σε αντίθετη περίπτωση, που, δηλαδή, οι οφειλές χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης, τότε οι Αρχές θα προχωρούν σε δέσμευση του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων και των θυρίδων που τυχόν διαθέτουν οι οφειλέτες ή οι συνυπόχρεοι.

Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα έχουν τη δυνατότητα φορολογικής ενημερότητας, παρά μόνο βεβαίωσης οφειλής που σημαίνει πως όποια χρήματα τυχόν εισπράξει ο οφειλέτης, το Δημόσιο θα λάβει πρώτα το μερίδιο του χρέους που του αναλογεί, ενώ η παραγραφή της οφειλής θα αναστέλλεται αυτοδίκαια.

Πώς χαρακτηρίζεται μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης

Για να θεωρηθεί μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης θα πρέπει να συνταχθεί αιτιολογημένη έκθεση από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, με την οποία θα πιστοποιείται ότι συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη

2. Έχει διενεργηθεί εκτεταμένη έρευνα γα τον εντοπισμό κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, λαμβάνοντας αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία

3. Έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων (μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες, μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού)

4. Έχουν δεσμευθεί στο σύνολό τους (ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος) καταθέσεις, πάσης φύσεως λογαριασμοί και παρακαταθήκες αλλά και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 300.000 ευρώ μπορούν να χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη ενώ για μεγαλύτερες οφειλές απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.